top of page

Personværnerklæring

FORM arkitekter AS

Personvernerklæring 1.0

 

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan FORM Arkitekter AS samler inn og bruker informasjon om kundene våre og besøkende på våre nettsider www.form-arkitekter.no.

Erklæringen gjelder personopplysninger som omfattes av europeiske personvernforordningen (EU nr. 2016/679) og nasjonal lov om personopplysninger (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38).

Personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

1. Behandlingsansvarlig

FORM arkitekter As

Sollivei 12

1454 Fagerstand

2. Hvilken informasjon samler vi inn og hvorfor?

Opplysninger om deg som kunde:

Personopplysningene hentes inn via Brønnøysundregistrene samt fra oppdragsbekreftelser og kundens bestilling.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, organisasjonsnummer, fakturareferanser, bestillinger og nødvendige informasjon knyttet til korrespondanse med offentlige myndigheter. Disse opplysninger benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom oss og deg som kunde, for eksempel når vi skal sende inn nabovarsel, søknader, eller skrive faktura.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a, b og c).

 

Opplysninger om din bruk av www.form-arkitekter.no:

Analyseverktøy

For å innhente informasjon om hvordan nettstedet brukes benytter vi analyseverktøyet Google Analytics som lagrer informasjonskapsler. Denne informasjonen benyttes kun som statistikk og for å gi deg en bedre leseropplevelse. Det blir registrert antall brukere, hvilke sider de benytter seg av, hvilken plattform de bruker og fra hvilket land de kommer fra. Google Analytics anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Den lagrede IP-adressen kan dermed ikke brukes til å identifisere deg som bruker.

Hvordan Google Analytics lagrer denne informasjonen kan du lese mer om på deres egne nettsider.

Informasjonskapsler (cookies)

Ved besøk på www.form-arkitekter.no vil det bli lagret informasjonskapsler på brukerens enhet. Informasjonskapsler, eller cookies på engelsk, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen cookies er helt nødvendige for funksjonaliteten på nettsidene, mens andre blir brukt til å forbedre ytelsen og brukeropplevelsen og for analyse.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Du som bruker kan selv velge om lagring av informasjonskapsler skal tillates eller ikke. Dette gjøres i brukerens nettleser.

3. Hvem deler vi personopplysninger med?

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter inngåtte avtaler utleveres kun nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, regnskapsfører og offentlige myndigheter. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på en annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

4. Informasjonssikkerhet, sletting av personopplysninger, rettigheter for deg som registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personvernforordningen, og sikres ved fysisk og virtuell adgang- og tilgangskontroll.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil vi lagre/slette i henhold til lovens krav.

 

Henvendelser om registrerte personopplysninger, retting, sletting kan sendes skriftlig til:

post@form-arkitekter.no

FORM arkitekter skal besvare krav om å slette personopplysninger innen 30 dager.

bottom of page